TOPlist

Slavičín

Město, které bylo poprvé připomínáno roku 1256, již jako městečko a sídlo samostatného feudálního statku. Ve 2. polovině 17. století městečko trpělo vpády ze sousedních Uher. Roku 1964 získal Slavičín statut města. Architektonicky zajímavý je zdejší kostel sv. Vojtěcha ze 13. století, roku 1775 barokně upravený, který stojí na vyvýšenině nad městečkem. Na místě původní středověké tvrze byl v polovině 18. století zbudován trojkřídlý barokní zámek, později novorenesančně upravený. V okolí Slavičína jsou bohatá archeologická naleziště, například lokalita Gradca.